skip to Main Content
+358 (0) 40 5026 840 malin@atext.fi SV | FI

Översättningar för effektiv kommunikation!

Om du behöver hjälp med finska > svenska översättningar och språkgranskning av svenska texter är du välkommen att kontakta Atext!

Atext erbjuder:

  • översättningar från finska till svenska
  • språkgranskningar av svenska texter

Att överföra textens betydelse på ett korrekt och idiomatiskt sätt är det primära målet för mig som översättare.

Jag är utbildad filosofie magister med inriktning på finska, svenska, tyska och översättningsvetenskap.

Specialområden är till exempel:

  • miljövård
  • samhälle
  • social- och hälsovård
  • handel och ekonomi
  • reklam och marknadsföring
  • kultur och turism
  • utbildning
Back To Top