skip to Main Content
+358 (0) 40 5026 840 malin@atext.fi SV | FI

Översättnings- och språkvårdstjänster

Texter av hög kvalitet ger ett professionellt intryck.

Jag översätter olika dokument från finska till svenska. Till exempel artiklar, affärskorrespondens, manualer, pressmeddelanden, rapporter, verksamhetsbeskrivningar, webbsidor.

Förutom allmänna texter översätter jag också facktexter inom följande huvudområden:

  • miljövård
  • samhälle
  • social- och hälsovård
  • handel och ekonomi
  • reklam och marknadsföring
  • kultur och turism
  • utbildning

Jag språkgranskar och korrekturläser även texter på svenska. En granskning innebär att jag tittar på ordval, stil och andra faktorer som hänger ihop med en god språklig och stilistisk helhet. Korrektur betyder en ytligare granskning av bland annat felstavningar, grammatiska fel och interpunktion.

Ett gott språk ger ett professionellt intryck. Jag lägger därför stor vikt vid ett nära samarbete med dig så att översättningen förmedlar ditt budskap på rätt sätt. Översättningen ska stämma överens med ditt företags stil och profil, och dessutom är det viktigt att anpassa texten till den tänkta målgruppen.

Back To Top