skip to Main Content
+358 (0) 40 5026 840 malin@atext.fi SV | FI

Det exakta priset för en översättning eller språkgranskning varierar beroende på textens volym och svårighetsgrad. Dessutom inverkar leveranstiden: en knapp tidsfrist höjer priset, medan en någorlunda tilltagen tidsperiod ger ett förmånligare pris. Arvodet för översättningen beräknas utgående från en s.k. standardsida på 1560 nedslag (inklusive mellanslag). Vid större projekt kan jag även ge rabatt. För uppdrag som är kortare än en sida debiterar jag per ord.

För språkgranskningar och korrekturläsning debiterar jag per timme.

Varje uppdrag prissätts individuellt. På översättnings- och språkgranskningspriset tillkommer
moms 24 %.

I priset ingår:

  • översättning
  • korrekturläsning
  • ändringar enligt kundens önskemål
  • leverans av översättningen via e-post

Beställning av uppdrag

Beställning av översättning eller språkgranskning går snabbast via e-post. Skicka din text till adressen malin@atext.fi och välj .doc som filformat (vanligt Worddokument). Jag svarar så snabbt som möjligt.

För att kunna göra en exakt bedömning av kostnaderna för ett uppdrag behöver jag följande uppgifter:

  • ändamål och målgrupp för texten/översättningen
  • textens längd (antal tecken)
  • datum när arbetet ska vara klart
  • i vilket filformat texten ska levereras om den sänds via e-post
  • tillgång till eventuell ordlista eller annat material som kan vara till hjälp i översättningsarbetet
Back To Top